Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Maria Blom och nås på telefonnummer 018-727 77 61

12 januari 2016