Verksamhet & pedagogik

På Fullerö förskola är vår vision att alla barn ska lyckas. Vi vill att barnen ska uppleva förskolan som trygg, rolig och utvecklande.

Utbildning och Undervisning

Vi jobbar med undervisning ämnesintegrerat med läroplansmålen samtidigt som vi följer barns intresse och skapar möjlighet för inflytande och delaktighet.

Förskolan har fördjupat sitt arbete med högläsning och språkutvecklande arbetssätt under flera år. Aktiv högläsning och boksamtal är av stor betydelse i vår utbildning och undervisning. I högläsningen jobbar vi språkutveckling och väver in läroplansmål som kultur, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi jobbar mycket med att förankra värdegrunden och allas lika värde för att bredda normen så att alla barn kan känna att de har möjlighet att vara sig själv. Vi reflekterar mycket kring lekens betydelse och ser ett stort lärande hos barnen i leken.
Pedagogerna är med i leken, observerar, stöttar och lägger till material vid behov. Vi förändrar våra lärmiljöer utifrån planerad undervisning, barnens intressen och deras lekar. Vi använder vår närmiljö i vår undervisning.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik