Verksamhet & pedagogik

Vi vill att barnen ska lyckas i en trygg och lärande miljö.

Förskolan har två avdelningar: Katten och Grodan. 

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar i projektmodellen, det betyder att vi lyssnar in barnens intressen för att kunna utmana dem i deras lärprocesser.

Just nu arbetar i projektmodellensinventeringsfas för att synligöra barnens intressen inför kommande projekt. 

Under läsåret 2015/2016s projektmodell genomfördes projekt som: Rörelse och barns kreativa världar inom Fullerö förskolas då valda huvudområde: Normer och värden.

20 september 2016