Verksamhet & pedagogik

På Fullerö förskola är vår vision att alla barn ska lyckas. Vi vill att barnen ska uppleva förskolan som trygg, rolig och utvecklande.

Utbildning och Undervisning

På Fullerö förskola undervisar pedagogerna utifrån läroplanen och skapar möjlighet för inflytande och delaktighet genom att ta vara på barnens intressen.

Förskolan har fördjupat sitt arbete med högläsning och språkutvecklande arbetssätt under flera år. Aktiv högläsning och boksamtal är av stor betydelse i vår utbildning och undervisning. I högläsningen jobbar vi språkutveckling och väver in läroplansmål som kultur, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi jobbar mycket med att förankra värdegrunden och allas lika värde för att bredda normen så att alla barn kan känna att de har möjlighet att vara sig själv. Leken ges stort utrymme och vi ser ett stort lärande hos barnen i leken. 
Pedagogerna deltar i leken, observerar, stöttar och lägger till material vid behov.

Utomhuspedagogiken och vistelse i skogen är viktig i vår utbildning. I naturen ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koncentration och fantasilek. Skogen erbjuder ofärdigt material som inspirerar till nya lekar och gruppkonstellationer.

Rörelse och hälsa är också en viktig del i utbildningen. Pedagogerna skapar tillfällen för rörelse både i planerad undervisning och på barnens intiativ.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik