Föräldraaktiv introduktion

På Fullerö förskola jobbar vi med föräldraaktiv introduktion vilket innebär att vårdnadshavare tillsammans med sitt barn deltar i förskolans aktiviteter.

Pedagogerna erbjuder barnen aktiviteter och miljöer som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande.
Med stöd av er vårdnadshavare vill vi ge barnet möjlighet att möta de andra barnen, förskolans miljöer, material och pedagoger för att skapa relationer, trygghet och lärande.
Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut för olika barn och avgörs i samråd med vårdnadshavare.

Uppdaterad: