Samarbete med vårdnadshavare - för barnets bästa

Olika former av samverkan med vårdnadshavare

  • Kontakt vid lämning och hämtning
  • Introduktionssamtal och uppföljningssamtal för alla nya vårdnadshavare
  • Utvecklingssamtal en gång per läsår
  • Forum för samråd/möte för vårdnadshavare
  • Föräldraenkät- där vårdnadshavare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete
  • Unikum- grupplärlogg och individuell lärlogg för ditt barn
Uppdaterad: