Grön Flagg

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl verksamheten som i daglig drift. 

Våren 2014 blev Fullerö förskola Grön Flagg certifierade.

I arbetet med Grön Flagg väljer man ut tre fokus områden. Fullerö förskola har läsåret 2015/2016 valt: Skogen, Gården och Årstider.

Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Uppdaterad: