Pedagogisk dokumentation

Förskolans mål:

  • Att förskolan har ”strömlinjeformat” och strukturerat sin dokumentation, så att det finns en tydlig idé om när, varför och hur man dokumenterar, samt hur detta ska sparas och hur det ska användas.

Riktlinjer i läroplanen vi strävar efter fördjupad och/eller ökad måluppfyllelse:

  •  att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
11 oktober 2016