Arbetssätt

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och där verksamheten utgår från varje barns erfarenheter, tankar, idéer och behov. Vi vill att barnen ska lyckas i en trygg och lärande miljö.

På Fullerö arbetar vi med pedagogisk dokumentation för att synliggöra för barn och vårdnadshavare vad barnen upplevt och lärt sig på förskolan. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen i projektmodellen, som är ett utforskande arbetssätt. Mer information finns under rubriken Projektmodellen.

Arbetet med projekten är en del av förskolans undervisning och ska utmana och utveckla barnens lärande.

23 mars 2015